Kontakt

compling /at/ amu.edu.pl

Opiekunką specjalności LK w roku akademickim 2020/21 jest dr Ewa Jarmołowicz-Nowikow (ewa AT jarmolowicz.art.pl)

Instytut Lingwistyki Stosowanej
Wydział Neofilologii
Szkoła Nauk o Języku i Literaturze

al. Niepodległości 4
61-874 Poznań

Tel. +48 61 829 29 25,
Fax. +48 61 829 29 26

Instytut Lingwistyki Stosowanej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu